محصولات

شیر بز
این واحد تخصصا و تنها به پرورش بز می پردازد و محصول قابل ارایه این مجموعه شیر خالص بز می باشد.
جهت تهیه وخرید شیر بز با شماره:
09122613207
تماس حاصل فرمایید.

Close Menu